Месяц: Июль 2015

28Июл/15
0191804

Міністерство інфраструктури України видало наказ про ліквідацію ПрАТ «Авіакомпанія Авіалінії України»

Міністерство інфраструктури України 22 липня 2015 року видало наказ № 280 про ліквідацію ПрАТ «Авіакомпанія Авіалінії України».

Дійсним наказом була створена ліквідаційна комісія, головою якою призначено Щербань Олексія Миколайовича.

Згідно вищезгаданого документу, комісії наказано повідомити державного реєстратора про рішення щодо ліквідації, та  провести всі інші ліквідаційні процедури в термін до кінця поточного року.

 

20Июл/15
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.07.2015
(дата)

Подробнее