Месяц: Апрель 2018

26Апр/18
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський Анатолiй Романович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

Подробнее

24Апр/18
1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський А.Р.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2018
(дата)

Подробнее