Категория: ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТА

26Июл/18
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Подробнее

26Апр/18
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський Анатолiй Романович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

Подробнее

24Апр/18
1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський А.Р.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2018
(дата)

Подробнее

20Окт/17
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.10.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Авiалiнiї України»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01130584
4. Місцезнаходження
08324, село Гора Бориспiльського району Київської областi, немає
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 281-79-35 (044) 281-74-05
6. Електронна поштова адреса
mail@airukraine.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці airukraine.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Подробнее

26Июл/17
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов»язки голови правлiння       Ваховський Анатолiй Романович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

Подробнее

27Апр/17
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов»язки голови правлiння Ваховський Анатолiй Романович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

Подробнее

19Апр/17
1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее

25Окт/16
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее

25Июл/16
1391672423_documents

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее

29Апр/16
1391672423_documents

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее